Чому людство не зможе найближчим часом відмовитись від пестицидів

Чому людство не зможе найближчим часом відмовитись від пестицидів

До використання пестицидів у сільському господарстві відношення неоднозначне. Доводиться чути про шкідливий вплив хімікатів, що використовуються на полях, на вирощувану продукцію та навколишнє середовище. Проте обробляти поля все одно продовжують. Так чому сільське господарство не може відмовитись від використання хімікатів? І наскільки це виправдано на часі?

Ціна хорошого врожаю

Пестициди дозволяють господарствам підвищити свою ефективність, збільшити врожаї і скоротити втрати від шкідливих факторів. Без застосування пестицидів різко зростає забур'яненість полів і число хворих рослин, і в результаті знижується врожайність. Якщо господарства в країні почнуть відмовлятись від пестицидів, то це загрожуватиме продовольчій безпеці населення.

Але, маючи ряд переваг, використання хімічних препаратів призводить до зміни екологічного балансу природного середовища, негативно впливає на живі організми. При застосуванні засобів захисту рослин (ЗЗР) практично не уникнути забруднення повітря робочої зони і ґрунту та ґрунтових вод. Деякі пестициди можуть досить довго зберігатися в навколишньому середовищі. Найнебезпечніші зберігаються в землі ще 8-12 років. Забруднення ґрунту і вод призводить до підвищення вмісту пестицидів в рослинній продукції, роблячи її небезпечною для здоров'я.

Чому ж, якщо від пестицидів стільки шкоди, їх продовжують використовувати? Це вигідно виробнику чи населенню? І тим, і іншим. Виробники можуть виростити більшу кількість продукції, а населення в розвинутих країнах вже давно не чуло про масовий голод.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров"я, частка пестицидів у загальному забрудненні навколишнього середовища становить лише 3 %. Основна частина забруднення йде від кислотних дощів, продуктів розкладу палива, відпрацьованого паливно-мастильних  матеріалів та інших екологічно небезпечних речовин.

Використовувати пестициди треба відповідально

Використання пестицидів має свої плюси і мінуси. Ключ до безпечного їх використання — правила внесення.

По-перше, пестициди намагаються застосовувати тільки тоді, коли без них не можна обійтися. Наприклад, чисельність шкідників така, що вони здатні повністю знищити врожай. Висока засміченість посівних культур знижує врожайність, викликає забруднення зерна насінням бур'янів, в результаті чого зерно стає непридатним для харчових і кормових цілей, а також знижується віддача від добрив, меліорації і інших заходів.

По-друге, застосування кожного препарату строго регламентується. І ці регламенти підлягають обов'язковому дотриманню. Перш за все вказується, на яких культурах дозволено використання даного препарату. Для кожного препарату вказується норма витрат, термін останньої обробки (часовий інтервал між останнім застосуванням препарату і збиранням врожаю), необхідний для розкладання пестициду до нетоксичних сполук), кратність застосування, час виходу на ручні і механізовані роботи. Ці параметри повинні чітко дотримуватися, щоб продукція була чистою та безпечною.  

Про безпеку продукції судять за величиною залишкових кількостей пестицидів в ній. Їх вміст не повинен перевищувати максимально допустимого рівня, який встановлюється медиками і вважається безпечним для здоров'я людини. Його вміст регламентується законодавством України: однойменним законом "Про пестициди і агрохімікати", ЗУ  "Про захист рослин" та відомчих наказів, основними з яких є Державні санітарні правила Міністерства охорони здоров"я України про "Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві".

Які бувають пестициди

Пестициди використовуються в сільському господарстві для боротьби з бур'янами, комахами, які переносять захворювання, та самими хворобами. Є різні типи препаратів. Кожен призначений для ефективної боротьби з певними шкідниками. Серед них, наприклад:

 • Альгіцид — для знищення або уповільнення росту водоростей;
 • Протимікробні засоби — для боротьби з бактеріями, мікробами та вірусами;
 • Дезінфікуючі засоби — для контролю розмноження мікробів та мікроорганізмів;
 • Фунгіциди — для боротьби з грибковими проблемами, як цвіль;
 • Гербіциди — для знищення або пригнічення росту бур'янів;
 • Інсектициди — для боротьби з комахами;
 • Регулятори розмноження та росту комах;
 • Родентициди для знищення гризунів: мишей, щурів та кротів;
 • Деревні консерванти — для створення  деревини стійкої до комах, грибка та інших шкідників.

Препарати за способами проникнення до організму шкідників поділяються на:кишкові, що діють, потрапляючи в рот та кишечник;контактні, що проникають крізь шкіру; фуміганти — через органи дихання.

Як відрізняються пестициди за ступенем небезпеки

Рекомендована Всесвітньою організацією охорони здоров'я класифікація пестицидів згідно з їх небезпекою поділяє технічні продукти залежно від впливу на здоров'я людини наступним чином: клас IА — надзвичайно небезпечні; клас IБ — дуже небезпечні; клас II — помірно небезпечні; клас III — малонебезпечні продукти, технічні речовини, які не є небезпечними при правильному застосуванні;

Токсичність вимірюється здатністю пестициду спричиняти подразнення або хворобу живого організму. Визначають її через спеціальні тести, які проводять на тваринах, поступово змінюючи дозування певного типу діючої речовини. Діюча речовина — це хімічний компонент у пестицидах, який впливає на сільськогосподарських шкідників.

Гостра токсичність вимірюється параметром DL 50. Це статистично визначена кількість міліграмів речовини на 1 кг живої маси, здатна вбити 50% представників популяції піддослідного виду організмів. Стандартно для вимірів використовують щурів.

Менш небезпечними для людей є фунгіциди та гербіциди, більше — інсектициди.

Гострий токсичний ефект від фунгіцидів для людей малоймовірний, але фунгіциди можуть подразнювати шкіру та очі, а систематичне опромінення може негативно вплинути на стан здоров"я людини. Частіше всього фунгіцидами труяться після споживання насіння обробленої рослини. Тому до препарату додають фарбу, яка показує, що насіння оброблене.

Гербіцидами отруїтись також важко. Але буває і таке. Частіше вплив гербіцидів на організм виражається у вигляді подразнень на шкірі, або подразнення дихальних шляхів, якщо препарат вдихнути.

Частіше всього люди отруюються інсектицидами. Найнебезпечніші серед них — фосфорорганічні інсектициди та карбамати. Вони вражають нервову систему.

Щоб звести до мінімуму негативний вплив отрутохімікатів на все живе, їх необхідно використовувати в мінімальних кількостях, зберігати  в безпечному місці й суворо дотримуватися інструкції, а під час роботи з ними необхідно завжди одягати захисний костюм. По можливості, краще використовувати низькотоксичні пестициди.

Що  буде без пестицидів

Без використання пестицидів скоротяться обсяги вирощуваної їжі. За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO) зараз з використанням пестицидів через різні хвороби, бур'яни та шкідників втрачається 1/3 врожаю. За підрахунками, при відмові від використання пестицидів, світові обсяги скоротяться ще на 1/3.

Цього допустити не можна. Населення планети стрімко зростає і, за підрахунками, до 2050 року сягне 10 млрд. Його треба годувати. А відмова від хімічної обробки несе ряд серйозних загроз, серед яких:  

 • Врожайність суттєво зменшиться;
 • Кількість оброблюваних земель скоротиться через те, що ґрунти з поганими показниками поживних речовин не зможуть давати врожаї;
 • Витрати на вирощування продовольства збільшаться, що призведе до значного, навіть захмарного,  підвищення ціни на харчі;
 • Збільшиться популяція сарани та інших комах, які будуть частіше знищувати врожаї;
 • Найбільшим дефіцитом серед продуктів стане м'ясо, бо витрати на корм значно підвищаться;
 • Зросте вірогідність масового голоду разом із війнами за хороші сільськогосподарські угіддя.

Багаті країни зможуть компенсувати деякі з загроз, вирощуючи врожаї в вертикальних фермах та закритих гігантських теплицях. Але впровадження новітніх технологій та рішень у сільському господарстві обійдеться дуже дорого, оскільки треба буде компенсувати витрати глобального масштабу.

З цим зросте різноманітність ГМ-культур, які можна буде вирощувати навіть в поганих умовах. З'являться сорти, що зможуть протистояти шкідникам та матимуть більшу поживну цінність.

Які є альтернативи

Альтернативними методами боротьби з бур'янами можуть бути попереджувальні заходи — карантинні — очищення посівного матеріалу від насіння бур'янів, робота з органічними добривами, і винищувальні — механічне знищення бур'янів методами, які називаються  удушення і виснаження.

Також сприятливо на виробництві позначається правильна сівозміна: своєчасні посіви і прибирання, посів проміжних культур, використання мінеральних добрив. Для боротьби з комахами-шкідниками альтернативою є біологічний метод. Він полягає в залученні природних ворогів шкідників — комах, птахів та інших тварин.

Проте, незважаючи на екологічність даних методів, на сучасному етапі людство не може відмовитись від застосування пестицидів. Бо на кону — продовольча безпека населення світу.